سفارش تبلیغ
صبا

سفر به خارج از کشور بدون کارت پایان خدمت

سربازان وظیفه

سفر به خارج از کشور بدون کارت پایان خدمت دغدغه بسیاری از جوانان پسر است. سازمان وظیفه شرایط لازم برای اجازه سفر به خارج از کشور بیان کرده است. این شرایط عبارتند از:

شرایط احرازخروج از کشور به منظور سفرهای علمی

1- مشمول فاقد غیبت و  دارای معافیت تحصیلی باشد.

2- حداکثر مدت زمان اینگونه سفرها برای تمامی مقاطع 30 روز می باشد.

شرایط احراز خروج از کشور به منظور سفرهای نیمه علمی

1- مشمول فاقد غیبت و دارای معافیت تحصیلی باشد.

2- حداکثر مدت زمان اینگونه سفرها برای  تمامی مقاطع  30 روز می باشد .

شرایط احراز خروج از کشور به منظور سفرهای زیارتی

 

1. مشمول  فاقد غیبت و دارای معافیت تحصیلی باشد.

2. مهلت معرفی مشمولان فارغ التحصیل به پایان نرسیده باشد یا دارای برگه اعزام بدون غیبت باشند.

3. فارغ التحصیلان مقاطع دیپلم و پیش دانشگاهی که مهلت معرفی آنان به اتمام نرسیده و یا دارای برگ اعزام به خدمت بدون غیبت  باشند می توانند این مجوزرا با ارایه مدارک لازم  درخواست نمایند. تاریخ مراجعت اینگونه افراد از خارج از کشور می بایست حداقل تا 45 روز قبل از تاریخ اعزام بخدمت باشد.

4. درخواست مجوز خروج از کشور دانشجویان باید دارای محدوده زمانی ، مشخصات شناسنامه ای،کد ملی ، سال ورود به دانشگاه ، مقطع تحصیلی ، نام کشور و علت مسافرت باشد .

شرایط احراز خروج از کشور به منظور سفرهای مطالعاتی

1. مشمول دارای معافیت تحصیلی باشد.

2. حداکثر مدت زمان اینگونه سفرها برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد 6ماه و دکتری یکسال می باشد.

تبصره: مهلت دوره نامبردگان غیر قابل تمدید می باشد.

3. برای کلیه دانشجویان در هر مقطع فقط یکبار مجوز خروج فرصت مطالعاتی صادر می گردد.

4. سپردن مبلغ 50 میلیون ریال ودیعه نقدو یا ضمانت نامه بانکی  با معرفی معاونت وظیفه عمومی تهران بزرگ به یکی از بانکها و یا موسسات مالی در سراسر کشور و ارایه اصل رسید آن به مرکز وظیفه عمومی تهران بزرگ.

شرایط احراز خروج از کشور به منظور سفرهای غیر علمی(سیاحتی)

 

1-مشمول فاقد غیبت و  دارای معافیت تحصیلی باشد.

2-حداکثر مدت زمان اینگونه سفرها 20(بیست)روز می باشد.

 

شرایط احراز خروج از کشور متعهدین خدمت به سازمانها

نامه تعهد از سازمان مربوطه با قید تعهد و مشخصات مشمول. 

 

شرایط احراز خروج از کشور به منظور شرکت در مسابقات ورزشی

1- مشمول فاقد غیبت باشد.

2- عدم اشتغال به دوره خدمت ضرورت.

3- دارا بودن معافیت تحصیلی معتبر برای دانشجویان و دانش آموزان  .

4- قرار داشتن در مهلت های قانونی پس از فراغت، انصراف، اخراج یا ترک تحصیل برای دانشجویان و دانش آموزان.

5 ـ سرباز قهرمان با ارائه معرفی از ستاد کل نیروهای مسلح .

6 ـ دارندگان برگ آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن.

 

 شرایط احراز خروج از کشور سرباز قهرمان

 

باارائه ضمانت نامه و معرفی از ستاد کل نیروهای مسلح

 

شرایط احراز خروج از کشور به منظور پیگیری درمان و مداوای بیماری

 

1-تایید شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی پزشکی سازمان وظیفه عمومی ناجا.

 

2-مدت خروج از کشور اینگونه مشمولان بستگی به میزان طول درمان آنان دارد و قابل تمدید نیز می یاشد.

 

شرایط احرازخروج از کشور فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی در خارج از کشور

 

1-مشمول فاقد غیبت و  دارای معافیت تحصیلی باشد که در این صورت صرفا برای دیدار با خانواده می تواند خرج داشته باشد.

2-حداکثر مدت زمان اینگونه سفرها برای فرزندان مامورین ثابت دولت مدت سفر بستگی به مدت ماموریت والدین آنان دارد و در صورت تمدید ماموریت، قبل از پایان دوره با ارایه نامه تمدید ماموریت از محل خدمت والدین اقدام می گردد.

3-مهلت معرفی مشمولان فارغ التحصیل و انصراف از تحصیل به پایان نرسیده باشد که در این صورت تا پایان ماموریت والدین می تواند در آنجا سکونت داشته باشد.

 

شرایط احراز خروج از کشور نخبگان

 

نخبگان با تایید ستاد کل نیروهای مسلح به دو صورت شرایط احراز خروج از کشور رادارا می باشند .

 

1)مرحله صدور کارت

 کارت پایان خدمت این افراد درمرحله صدور کارت باشد بدون تعهد از کشور خارج می شوند .

 2)در مرحله انجام تعهد

این افراد با تعهد محضری و با قید وثیقه به مبلغ 150000000 ریال می توانند از کشور خارج شوند .