قرمز سبز آبي خاکستري
آن كه خصومت را از حد درگذراند گناه ورزيد ، و آن كه در آن كوتاهى كرد ستم كشيد ، و آن كه ستيزه جوست نتواند از خدا ترسيد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت